Jonathan White & Lea Ypi

Political Parties in Modern Democracies

Screen Shot 2018-06-10 at 21.19.03

Predavači: prof. Jonathan White i prof. Lea Ypi (London School of Economics)

Diskusanti: doc. dr.sc. Nebojša Zelič i Viktor Ivanković

Datum: 25. lipanj 2018. (ponedjeljak) s početkom u 20 sati

Lokacija: Kulturno-turistički centar “Gervais“, Opatija

Porast utjecaja globalnih građanskih pokreta i inicijativa koje se mobiliziraju oko određenih, najčešće uskih političkih pitanja, te generalni porast antisistemskih ideja i političkih organizacija, dovode u pitanje ulogu političkih stranaka u suvremenim liberalnim demokracijama. Jesu li tradicionalne političke stranke osuđene na propast, koje su njihove prednosti, a koji nedostaci, te moglu li se i kako transformirati da bi adekvatno obavljale svoju zahtjevnu političku funkciju?

U sklopu projekta Opatija Coffeehouse Debates, a u suradnji s organizatorima poslijedoktorske ljetne škole “Equality and Citizenship”, Udruga “Kulturni front”, Amadria park hoteli Opatija i Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci u Opatiju dovode neke od najstručnijih znanstvenika za ove i slična pitanja. Naime, 25. lipnja će od 20 sati u Kulturno-turističkom centru “Gervais” biti održano četvrto predavanje u sklopu ovog projekta, pod popularnim nazivom “Political parties in modern democracies”.

Naši će gosti ovaj put biti prof. Lea Ypi i prof. Jonathan White sa prestižnog engleskog sveučilišta London School of Economics, koji će u Opatiji i okolici provesti nekoliko dana sudjelujući u raznim akademskim i znanstveno-popularizacijskim aktivnostima. White je profesor političkih znanosti koji je tijekom karijere predavao na brojnim vrhunskim sveučilištima (Harvard, Stanford, Humboldt, Sciences Po Paris i UCL), dobitnik je prestižne strukovne nagrade Brian Barry Prize za izvrsnost u znanstvenom istraživanju 2017. godine, te je autor utjecajne knjige Political Allegiance after European Integration, kao i niza članaka i drugih publikacija. Pred dvije godine objavio je (zajedno s Leom Ypi) kod prestižnog izdavača Oxford University Press knjigu The Meaning of Partisanship, o kojoj će riječi biti i u predavanju u Opatiji. Lea Ypi, profesorica političke teorije, istraživanja je vršila na brojnim svjetskim sveučilištima (Oxford, Sciences Po Paris, Australian National University), a bavi se proučavanjem teorija demokracije, pitanjima migracije i teritorijalnih prava, te prosvjetiteljskom i marksističkom političkom misli. Autorica je brojnih znanstvenih publikacija, od kojih najviše pažnje privlači knjiga koju je objavila u koautorstvu s Whiteom.

9780199684175-2

U svojoj knjizi White i Ypi tvrde kako političke stranke imaju važnu ulogu u normalnom funkcioniranju demokracije. Svjesni brojnih problema i negativnih primjera u svijetu, nastoje postaviti i odrediti primjerenu ulogu političkih stranaka u suvremenim demokratskim sustavima, naglašavajući da brojne organizacije koje se nazivaju strankama to zapravo (prema njihovoj definiciji) nisu. Naime, političke stranke moraju biti fokusirane na javni, a ne na partikularne interese, te trebaju biti spremne ulaziti u konstruktivnu raspravu sa neistomišljenicima i nuditi javna opravdanja, a ne se uzdati u broj ruku u parlamentu i puko preglašavanje.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da navrate do Kulturno-turističkog centra “Gervais”, poslušaju zanimljivo predavanje i sudjeluju u inspirativnoj i kvalitetnoj raspravi koja će nakon njega sigurno uslijediti. Predavanje je (naravno) besplatno za sve sudionike, a biti će održano na engleskom jeziku.