Alan Thomas – Izvještaj

W(h)ither Capitalism? Social Democracy and the Problem of Oligarchy

.

Prekjučer je, u konferencijskoj dvorani Grand hotela 4 opatijska cvijeta, održano predavanje uglednog nizozemskog etičara i političkog filozofa Alana Thomasa sa Sveučilišta u Tilburgu. Predavanje pod nazivom “W(h)ither Capitalism? Social Democracy and the Problem of Oligarchy” organizirao je Savjet mladih Grada Opatije, u suradnji s Udrugom za razvoj kulture mladih “Kulturni front” i Odsjekom za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci.

DSC_1605

Alan Thomas o nejednakostima prihoda u SAD-u

Alan Thomas jedan je on najutjecajnijih europskih političkih filozofa, poznat po svojoj kritici nekontroliranog kapitalizma koji ugrožava političku jednakosti i dovodi u pitanje jednakost mogućnosti među građanima, te po zagovaranju društveno-ekonomskog sustava poznatog kao ‘demokracija vlasničkog tipa’ (eng. property-owning democracy) u kojem je kapital ravnomjerno raspoređen među građanima tako da niti jedna grupa ne dominira nad drugom.

Pred dvadesetak okupljenih slušatelja profesor Thomas je prvo ustvrdio kako postoji razlog zbog kojeg države (pogotovo SAD) nisuadekvatno reagirale kako bi spriječile ekonomsku krizu 2008. godine, iako su imale mehanizme i procedure kojima se kriza mogla spriječiti. Razlog je, smatra Thomas, taj što državama upravljaju i javne politike kroje političari koji su pod jakim utjecajem ekonomskih elita, te zbog toga ne žele i ne mogu provoditi mjere koje idu protiv postojećih ekonomskih elita. Politike štednje su, smatra nizozemski etičar, svojevrsni ‘raj za financijski kapital’, odnosno mjere koje u konačnici teže zaštiti interesa najbogatijih.

DSC_1604

Posaban interes za temu pokazali su upravo mladi

Iako se profesor Thomas zalaže za jednakost, istaknuo je kako se socijalna država ne treba fokusirati na egalitarnu distribuciju prihoda, već prvenstveno na egalitarnu distribuiju vlasništva (kapitala). Pozivajući se na istraživanja francuskog ekonomista Thomasa Pikettyja, ustvrdio je kako nejednakosti u razvijenom svijetu rastu i kako će uskoro dostići razinu onih iz razdoblja prije Prvog svjetskog rata. U takvim okolnostima, smatra Thomas, kapitalizam pogađaju dvije razorne kritike: prvo kritika Karla Marxa, koji smatra da u takvom sustavu imamo samo formalnu, ali ne i stvarnu pravnu i političku jednakost među građanima, a zatim kritika Johna Stuarta Milla, koji upozorava na problem spajanja političke i ekonomske moći s rezultatom dominacije jedne grupe nad drugom. Zbog toga, smatra Thomas, jedini način da osiguramo ravnopravnu participaciju svih građana u društvu i u procesima demokratskog odlučivanja je da stvorimo preduvjete (barem približne) ekonomske jednakosti, u skladu s ranije spomenutom idejom demokracije vlasničkog tipa, koju su elaborirali i zagvarali nobelovac James Meade i najpoznatiji politički filozof 20. stoljeća, John Rawls. Ovo je od izrazite važnosti upravo za političku participaciju mladih, budući da su oni socijalno ugroženiji dvostruko oštećeni: prvo, nije im dana jednaka politička moć kao i onim koji dolaze iz bogatijih obitelji, i drugo, nije im pružena pravična jednakost mogućnosti da napreduju kako u ekonomskoj, tako i u političkoj sferi, kao oni mladi koji dolaze iz bogatijih dobrostojećih obitelji. Svoje je izlaganje, ali i cijelu raspravu, Thomas završio konstatacijom kako demokracije ne mogu funkcionirati u društvima obilježenim velikim ekonomskim razlikama.

DSC_1606

Profesor Thomas je posebnu pažnju posvetio radu Thomasa Pikettyja, čija se knjiga našla u fokusu čitalačke grupe organizirane u sklopu ovog projekta

Organizatori iz Savjeta mladih Grada Opatije pozvali su sve zainteresirane građane, a pogotovo mlade, da se pridruže radu čitalačke grupe posvećene knjizi “Kapital u 21. stoljeću” ranije spomenutog francuskog ekonomista Thomasa Pikettyja, gdje će se, u organizaciji Udruge “Kulturni front”, nastaviti rasprave o društvenoj nejednakosti i mjerama koje se mogu poduzeti kako bi se ona smanjila.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s