Nacionalizam – iz medija

Novi list (16.10.2016.)

screen-shot-2016-11-06-at-19-01-43

Podučkun.net (1.10.2016.)

screen-shot-2016-11-06-at-19-04-24

Podučkun.net (8.10.2016.)

screen-shot-2016-11-06-at-19-05-37

Fiuman.hr (3.10.2016.)

screen-shot-2016-11-06-at-19-08-09