David Grčki – Najava

Planovi, razlozi i racionalnost kroz vrijeme

Screenshot 2020-03-08 at 05.44.15

Predavač: David Drčki (Filozofskif fakultet, Sveučilište u Rijeci)

Datum: 14. travanj 2020. (utorak) s početkom u 18 sati

Lokacija: [LIVE streaming] preko Facebook stranice Opatija Coffeehouse Debates

 

Prvo ovogodišnje predavanje u sklopu aktivnosti ‘Predavanja mladih znanstvenika’, a unutar projekta Opatija Coffeehouse Debates, održat će se u utorak, 14. travnja s početkom u 18 sati, live streamingom na Facebook stranici projekta. Riječ je o projektu kojim se popularizira znanosti i promiče demokratska raspravljačka kultura, a aktivnosti koje uključuje mlade znanstvenike ciljaju dodatno prema povezivanju akademske i lokalne zajednice, te prema promociji mladih stručnjaka iz Opatije, Rijeke i okolice.

Predavanje će održati David Grčki, magistar kulturologije i doktorand da Filozofskom fakultetu u Rijeci, te suradnik na istraživačkom projektu “Racionalnost: između logičkog ideala do svakodnevnog zaključivanja”. Grčki se, kroz istraživanje za svoj doktorski rad, bavi pitanjima racionalnog donošenja odluka, iz poseban fokus na donošenje odluka kroz vrijeme u obliku planova. Kroz ovo predavanje, koje predstavlja i izvrstan uvid u njegovu disertaciju, pokušat će odgovoriti koja je uloga i važnost planova u našem svakodnevnom životu, trebamo li se držati vlastitih planova, te jesmo li iracionalni ako ih se ne držimo.

Screenshot 2020-03-08 at 05.46.59

Organizatori iz opatijske Udruge “Kulturni front” pozivaju sve zainteresirane da ovo zanimljivo predavanje dodaju u svoje planove za utorak, te da ih se konzistentno drže i othrvaju se slabosti volje uz čaj, kavu ili pivo u kojem će, za svojim ekranima, uživati tijeko predavanja.