Lorena Dadić – Iz medija

List Opatija (travanj 2019.)

Screenshot 2019-05-07 at 02.07.49

Radio Rijeka – Valovi na valovima (20.3.2019.)

Screenshot 2019-03-20 at 13.21.57

Podučkun.net (17.3.2019.)

Screenshot 2019-04-20 at 04.43.46

Podučkun.net (22.3.2019.)

Screenshot 2019-04-20 at 04.43.18