Ideja

Jedan od ciljeva projekta ‘Opatija Coffeehouse Debates’ je oživjeti duh starih engleskih kavana koje su u 17. i 18. stoljeću služile kao mjesta društvenih okupljanja gdje su ljudi raspravljali o dnevnim novostima i aktualnim društveno-političkim i znanstvenim temama, te sa sugrađanima vodili razgovore o pitanjima od zajedničkog interesa. Engleske su kavane igrale važnu ulogu u kulturalnoj i intelektualnoj povijesti prosvjetiteljstva, povezujući sveučilišnu sa lokalnom zajednicom, približavajući tako suvremena dostignuća znanosti i potičući na raspravu čak i one koji nisu bili dio akademske zajednice (tako da ne treba čuditi da je prva engleska kavana otvorena baš u Oxfordu). Engleske su kavane imale značajnu ulogu i u edukaciji građanstva, razvoju kritičkog mišljenja i razvoju demokracije, budući da se u njima raspravljalo o temam od općeg interesa o kojima je ranije bilo riječi samo na zatvorenim sjednicama tradicionalnih političkih tijela. Rasprave su bile argumentirane i umjerene, vođene u pristojnom i akademskom tonu, po čemu su se engleske kavane razlikovale od pivnica (alehouse) i krčmi.

 by William Holland             coffe_house_debate

         Atmosfera u engleskim kavanama krajem 17. i početkom 18. stoljeća

Dodatna literatura:

Cowan, Brian William (2005) The Social Life of Coffee: The Emergence of the British Coffeehouse. New Haven: Yale University Press.

Ellis, Aytoun (1956) The Penny Universities; A History of the Coffee-houses. London: Secker & Warburg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s