Alan Thomas – Najava

W(h)ither Capitalism? Social Democracy and the Problem of Oligarchy

.

s200_alan.thomas

Predavač: prof. Alan Thomas (Sveučilište u Tilburgu, Nizozemska)

Datum: 8. lipanj 2015. (ponedjeljak) s početkom u 20 sati

Lokacija: Grand hotel ‘4 opatijska cvijeta’ (dvorana Lavanda 1)

.

Savjet mladih Grada Opatije, u suradnji s Udrugom “Kulturni front” i uz potporu Milenij hotela, a u sklopu projekta Opatija Coffeehouse Debates, organizira predavanje o utjecaju ekonomskih nejednakosti na političku participaciju građana (posebice mladih).

Predavanje pod naslovom “W(h)ither Capitalism? Social Democracy and the Problem of Oligarchy” održat će ugledni nizozemski filozof i etičar, profesor Alan Thomas sa Sveučilišta u Tilburgu. U izlaganju prof. Thomas će zahvatiti pitanje utjecaja ekonomskih najednakosti i razlika u bogatstvu na politička prava i participaciju građana u demokratskim društvima, te ukazati na neke od ekonomskih i političkih modela koji mogu negirati ovaj utjecaj i tako osigurati ne samo formalnu već i substantivnu jednakost građana u procesima donošenja odluka. Nakon predavanja predviđeno je vrijeme za pitanja slušatelja i raspravu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s