Direktna demokracija

democracy-20337984.jpg
Datum: 24. veljače 2016. (srijeda) s početkom u 19.00 sati

Lokacija: Kavana Hotela Continental, Opatija

Panelisti: prof. dr.sc. Mirko Štifanić i Hrvoje Štefan

.

Služi li predstavnička demokracija, danas prisutna u Hrvatskoj kao i u gotovo svim zemljama razvijenog svijeta, svojoj glavnoj svrsi – predstavljanju volje i interesa svih građana – ili pak služi kao sredstvo za legitimaciju vlasti i promicanja interesa manjina? Je li moguće popraviti predstavničku demokraciju, orijentirajući se na neke skandinavske modele, ili je potrebno kombinirati je s nekim direktnijim modelima političke participacije, poput participativnog gradskog budžetiranja, ili nam je pak jedina mogućnost da izbjegnemo probleme koje demokratsko predstavljanje donosi da se okrenemo direktnoj demokraciji? Kako bi ti novi modeli političkog organiziranja izgledali, jesu li slične stvari do sada pokušavane u drugim dijelovima svijeta (ili čak kod nas, primjerice tijekom studentskih prosvjeda?), te mogu li oni uistinu riješiti probleme demokratskog predstavljanja bez da u raspravu uvedu nove, možda i veće probleme? Ovo su samo neka od pitanja na koja ćemo zajedno pokušati odgovoriti u sklopu nove, dvanaeste po redu, panel-diskusije u sklopu projekta ‘Opatija Coffeehouse Debates’.

Ove ćemo srijede ugostiti dva nova predavača: prvi je prof. dr.sc. Mirko Štifanić, poznati sociolog i politolog sa Medicinskog fakulteta u Rijeci, autor brojnih knjiga od kojih su nam (za potrebe ove diskusije) najzanimljivije ‘Ukradena demokracija: U potrazi za boljom Hrvatskom i direktnijom demokracijom‘ te ‘Demokratski diktatori – gospodari mržnje, podjela i krize‘. Mirko Štifanić je javnosti poznat i po sudjelovanju u brojnim okruglim stolovima i intervjuima, od kojih izdvajamo sudjelovanje u emisiji HRT-a ‘Hrvatska uživo‘. Naš drugi panelist je Hrvoje Štefan, polit-ekonomist i dugogodišnji politički aktivist, široj javnosti poznat po djelovanju unutar riječkog SDP-a i Radničke fronte, te po brojim tekstovima u političkim tjednicima (npr. tekst u Zarezu).

Landsgemeinde_Glarus_2006

Direktna demokracija u Švicarskoj (2006)

Direktna demokracija i razni oblici njezina oprimjerenja na političkoj sceni uvijek su aktualne teme, pogotovo u vremenima kada predstavnička demokracija ima problema s funkcioniranjem i kad među građanima pada povjerenje u političke procese i aktere. Pozivamo vas da stoga ove srijede i 19 sati navratite do kavane hotela Continental u Opatiji i pridružite nam se, uz šalicu kave ili čaja, u raspravama o ovoj i drugim bitnim temama.