Lorena Dadić – Najava

Mogućnosti financiranja udruga kroz aktivnosti povezane s turizmom

lorena captire

Predavač: Dr.sc. Lorena Dadić (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci)

Datum: 20. ožujka 2019. (srijeda) s početkom u 18 sati

Lokacija: Udruga “Kulturni front” (M. Tita 42, Opatija)

 

Ciklus predavanja mladih znanstvenika u prostorima i u organizaciji Udruge za razvoj kulture mladih “Kulturni front”, a u sklopu projekta Opatija Coffeehouse Debates, nastavlja se ove srijede (20.3.). Organizatori ističku kako se ovom projektnom aktivnosti nastoji afirmirati mlade znanstvenike u lokalnoj zajednici i upoznati javnost (a pogotovo učenike srednjih škola i studente) sa aktualnim znanstvenim i društvenim temama kojima se mladi znanstvenici bave. Zato su i osobito zadovoljni što su gosti projekta mladi znanstvenici koji dolaze iz različitih područja i disciplina te sa različitih sastavnica Sveučilišta u Rijeci.

Šesto u ovom nizu predavanja održati će dr.sc. Lorena Dadić, poslijedoktorandica na Katedri za kvalitetu i kontroling na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Ona je u listopadu 2018. godine na istoimenom fakultetu doktorirala obranivši rad na temu “Turizam kao izvor financiranja udruga u turističkim destinacijama“, a područje njenog znanstvenog interesa je menadžment neprofitnih organizacija.  U svojim radovima razrađuje mogućnosti povezivanja udruga sa turističkim akterima te provodi istraživanja u kroz brojne poznate turističke destinacije u Hrvatskoj.

Liburnicon-2011-33-2

Udruge civilnog društva, kao najčešći oblik neprofitnih organizacija u Hrvatskoj, u svojem se djelovanju sve češće suočavaju s problemom nedostatka financijskih sredstava za svoje djelovanje. Sve veći broj registriranih udruga s jedne strane i sve manji iznosi javnih dotacija s druge strane dugoročno mogu ugroziti financijsku održivost udruga te se javlja potreba za pronalaskom alternativnih izvora financiranja djelovanja udruga. Aktivnostima koje provode udruge na direktan i indirektan način utječu na turizam te im se upravo zahvaljujući turizmu otvara čitav spektar mogućnosti za povezivanjem vlastitih ciljeva s ciljevima turističke destinacije, što može rezultirati većom vidljivošću organizacije, jačanjem misije, a u konačnici i povećanjem udjela od samofinancirajućih aktivnosti. Cilj predavanja, ističe Dadić, je predstaviti mogućnosti djelovanja udruga u turizmu te mogućnosti za povećanje financijskih sredstava koje se udrugama kroz turizam pružaju što u konačnici treba rezultirati većom financijskom održivošću udruga, ali i boljom turističkom ponudom u lokalnim zajednicama u kojima te udruge djeluju.

Organizatori iz Udruge “Kulturni front” pozivaju sve zainteresirane da se pridruže te u ugodnoj atmosferi sudjeluju u inspirativnom predavanju i zanimljivoj diskusiji. Poseban se poziv, naravno, upućuje predstavnicima udruga, ali i onima iz privatnog (turisitčkog) sektora, ali i svima koji vole raspravljati i promišljati o budućnosti svoje lokalne zajednice.