Sanja Bradić – Izvještaj

Tamna trijada ličnosti: makijavelizam, psihopatija i narcisoidnost

Sredinom prošlog tjedna, u novouređenom prostoru Udruge za razvoj kulture mladih “Kulturni front”, održano je prvo u nizu predavanja mladih znanstvenika u sklopu projekta Opatija Coffeehouse Debates. Tako je na popis već poznatih aktivnosti koje se provode u sklopu ovog projekta, a obuhvaćaju panel-diskusije i predavanja uglednih stranih predavača u Kavani Continental, kao i čitalačku grupu koja se nalazi na mjesečnoj osnovi, dodana i jedna nova. Organizatori napominju kako je cilj je ove nove aktivnosti predstaviti mlade znanstvenike, afirmirati ih u lokalnoj zajednici i povezati ih s građanima, a posebice sa mladima, studentima i učenicima srednjih škola, te na taj način doprinjeti popularizaciji znanosti i unapređenju deliberativne demokratske kulture.

P. Sanja Bradić 02

dr.sc. Sanja Bradić

Predavanje pod nazivom “Tamna trijada ličnosti: makijavelizam, psihopatija i narcisoidnost” održala je Sanja Bradić, mlada znanstvenica koja je doktorirala psihologiju na Sveučilištu u Ljubljani, a trenutno radi kao psihologinja u Gimnaziji Eugena Kumičića Opatija, te kao vanjska suradnica na Sveučilištu u Rijeci. Sanja Bradić je doktorirala na temu profesionalnog izgaranja nastavnika, a svoje istraživanje u zadnje dvije godine usmjerava upravo prema tamnoj trijadi ličnosti. Četrdesetak okupljenih slušatelja imalo je priliku čuti rezultate izrazito zanimljivih istraživanja o makijavelizmu, psihopatiji i narcisoidnost kao crtama ličnosti (a ne kliničkim psihijatrijskim poremećajima) prisutnim, u većoj ili manjoj mjeri, u svim ljudima. Narcisoidnost se tako manifestira kao pretjerani ponos, egoizam i nedostatak empatije, makijavelizam kao manipulacija i iskorištavanje drugih, cinični stav prema moralnosti te sklonost prevari s ciljem promicanja vlastitih interesa, a psihopatija kao trajno antisocijalno ponašanje karakterizirano impulsivnošću, sebičnošću, bezosjećajnošću i nedostatkom žaljenja za nekim učinjenim (ili neučinjenim) radnjama. Predstavivši ove tri crte ličnosti, Sanja Bradić je ostatak predavanja posvetila analizi više oblika manifestacije ovih karakternih crta u različitim kontekstima: u radnom okruženju ili u traženju životnog partnera, u stilovima izgleda i odijevanja, a posebno se dodirnula i slučajeva internet trolova. Zanimljivo je istaknuti da su sve tri karakterne crte tamne trijade ličnosti češće kod muškaraca nego kod žena, kao i da su u zadnjih dvadesetak godina u porastu, što posebice vrijedi za narcisoidnost. Završno, Bradić je istaknula kako danas sve više govorimo o tamnoj tetradi, budući da se uz tri ranije spomenute karakterne osobine sve češće navodi i proučava sadizam, koji čak i bolje predviđa ostale oblike antisocijalnog ponašanja.

P. Sanja Bradić 04

Predavanje u novim prosotrima Udruge “Kulturni front”

Organizatori iz Udruge “Kulturni front”, Milenij hotela Opatija i riječkog Odsjeka za filozofiju zahvalili su Gradu Opatiji i Primorsko-goranskoj županiji na kontinuiranoj potpori u provođenju projekta, te najavili niz novih aktivnosti u sklopu projekta Opatija Coffeehouse Debates, među kojima se ističe panel-diskusija o održivosti mirovinskog sustava Hrvatske planirana za Kavanu Continental krajem ožujka, ali i pokretanje čitalačke grupe u kojoj će se obrađivati knjiga poznatog američkog etičara i filozofa Petera Singera “Praktična etika”.